Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Salon Palloilijat ry Taitoluistelujaosto

Harrastustoiminta

Taitoluistelujaoston tehtävänä on tarjota seudun nuorille tytöille, pojille sekä aikuisille mahdollisuus harrastaa taitoluistelua niin yksin- kuin muodostelmaluistelussa. Ryhmiä tulee löytyä sekä kilpa- että harrastustasolle. Seura tulee vuoden 2018 aikana edelleenkin panostamaan kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen harjoitteluun.

Jaoston pitää tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuuden tarpeisiin ryhmien suhteen, jotta kaikki halukkaat saataisiin pidettyä hyvän harrastuksen parissa. Kaikille ryhmille tulee antaa tavoitteiden mukaista valmennusta tasapuolisesti.

Luistelijoiden, yhdessä vanhempien kanssa käydään tavoitekeskusteluja ja luistelijoita tullaan palkitsemaan tarroin, merkein ym. tavoitteiden täytyttyä. Luistelijamäärässä emme tavoittele kasvua vaan pyrimme vakiinnuttamaan sen tämän hetkiselle tasolle.

Valmennus ja koulutus

Seura on hakenut ja saanut tukea 2016-2018 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, jotta voisimme panostaa entisestään taitoluisteluvalmennukseen. Saadulla tuella palkattiin toinen kokoaikainen valmentaja eli Kaisa Rantanen.

Valmentajien koulutukseen ja opetukseen tullaan panostamaan myös tulevana vuonna. Tavoite on kasvattaa oman seuran luistelijoista tulevaisuuden valmentajia ja tuomareita sekä muita seuratoimijoita tarpeen mukaan. Valmentajia tulee olla myös riittävästi, jotta kenenkään työtaakka ei kasva liian suureksi ja luistelijat saavat parasta mahdollista opetusta.

Jaoston osaamiseen ja tietämykseen sekä jaksamiseen tulee panostaa, työ on kuitenkin kaikille vapaaehtoista. Haluamme kannustaa harrastajien ja vanhempien osallistumista tukitoimintoihin, joiden tarkoituksena on lisätä ja parantaa yhteistyötä ja sitoutumista lajin parissa. Luistelijoille tarjotaan oheisharjoittelua, fysiikkaharjoittelua, psyykkistä valmennusta sekä tanssi- ja koreografiatunteja.

Kevään aikana pidämme vanhemmille ja luistelijoille ravitsemusluennot, jolla pyrimme tehostamaan nuoren ja vanhempien tietämystä ravinnon merkityksestä urheilussa.

Tavoitteena syksyllä 2018 on jatkaa lajivalmennusta, mikä mahdollistaa myös yläkoulun opiskelijoiden (7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset) mukana olon.

Yhteistyö ja sponsorointi

Yhteistyöhankkeilla on tarkoitus lisätä taitoluistelun tunnettavuutta Salon seudulla sekä monipuolistaa harrastamisen olosuhteita tekemällä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Jaoston pitää edelleen kehittää lisärahoitusmahdollisuuksia, jotta kausimaksuja ei jouduta nostamaan liikaa kustannusten kasvaessa. Luistelukoulua on tarkoitus markkinoida yhteistyökumppaneille, jotka vastavuoroisesti saavat ainakin nimellistä näkyvyyttä muun mahdollisen yhteistyön lisäksi.

Yhteistyötä toisten seurojen kanssa tullaan jatkamaan, samoin yhteistyöprojektit koulujen tms. yhteisöjen kanssa ovat mahdollisia. Yhteistyö tarjoaa luistelijoille mahdollisuuden mm. kartuttaa esiintymisvarmuutta ja kokemusta.

Sinettiseuran mukaisen toiminnan seuraaminen ja kehittäminen

Sinettivastaava seuraa ja arvioi kokonaislaatua niin harjoittelun, valmennuksen kuin jaoston sekä vanhempien välisessä yhteistoiminnassa. Seuran ja ryhmien tekemistä pelisäännöistä tullaan pitämään kiinni ja ne ovat osa päivittäistä toimintaa seuran sisällä.

Palautetyöryhmä on elin, joka selvittää mahdolliset esille tulevat epäkohdat ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Jäsenet valitaan työryhmään vuosittain.

Kilpailutoiminta

Vuosi 2018 käynnistyy Salossa tammikuussa pidettävillä aluemestaruuskilpailuilla. Kevätkaudella pidetään 2-3 kilpailut, joista yhdet ovat muodostelmaluistelun kutsukisat. Tavoitteena on järjestää syksyllä 5. PromoCup. Omia kisoja järjestettäessä halutaan tuoda luistelua tunnetuksi paikkakunnalla, antaa esiintymistilaisuuksia luistelijoille ja ylläpitää jaoston sekä vapaaehtoistyöntekijöiden osaamista kisajärjestelijöinä.

Vuoden 2018 tavoitteet

Jaoston tulee ylläpitää ja kehittää saavutettua hyvää sinettiseuramallia. SalPan taitoluisteluseura tarjoaa mahdollisuutta harrastaa ja leireillä omassa kaupungissa. Jaoston kokoonpanoa tullaan kasvattamaan entisestään löytämällä uusia innokkaita, motivoituneita, lajista kiinnostuneita henkilöitä mukaan toimintaan ja sitä kautta keventämään kaikkien jaostolaisten ”työmäärää”.

Syksyn 2017 luistelukoulussa oli 30 luistelun harrastajaa. Luistelukouluun tullaan edelleen panostamaan, jotta luistelulla on jatkossakin tulevaisuus. Muodostelmaluistelukoulu tulee jatkumaan maanantaisin luistelukoulun yhteydessä.

Vuonna 2018 taitoluistelujaosto viettää 40-vuotissyntymäpäiviään. Huhtikuussa juhlistamme juhlavuottamme suositulla kevätnäytöksellä, jossa esiintyvät kaikki luistelijat .

Kevätkausi päättyy kesäkuussa SalPan oman leirin, Mehiläinen Salo Ice 2018, järjestämiseen SSO-hallissa, mihin tavoitteena on saada lähes 80 taitoluistelun harrastajaa.

Uusi kausi alkaa jälleen elokuussa.

Taitoluistelu on hieno, hyvä harrastus ja näyttävä laji, joka on saanut vahvan jalansijan Salon alueella. Näkyvyyden saamiseen tulemme panostamaan tänäkin vuonna vahvasti. Edelleen kehitettäviä asioita ovat mm. harrastustoiminnan ja monipuolisen liikunnan kehittäminen, mahdolliset harrastekerhot.

Salossa 3.2.2018

Salon Palloilijat ry:n taitoluistelujaoston puolesta

Gitta Lietzen

   
Lisää uutisia
Taitoluistelu
«  Elokuu   »
Kategoriat