Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Salon Palloilijat ry Taitoluistelujaosto

Harrastustoiminta

Taitoluistelujaoston tehtävänä on tarjota seudun nuorille tytöille, pojille sekä aikuisille mahdollisuus harrastaa taitoluistelua niin yksin- kuin muodostelmaluistelussa. Ryhmiä tulee löytyä sekä kilpa- että harrastajatasolle. Seura tulee vuoden 2020 aikana edelleenkin panostamaan kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen harjoitteluun.

Jaoston pitää tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuuden tarpeisiin ryhmien suhteen, jotta kaikki halukkaat saataisiin pidettyä hyvän harrastuksen parissa. Kaikille ryhmille tulee antaa tavoitteiden mukaista valmennusta tasapuolisesti.

Luistelijoiden, yhdessä vanhempien kanssa käydään tavoitekeskusteluja ja luistelijoita tullaan palkitsemaan tarroin, merkein ym. tavoitteiden täytyttyä. Luistelijamäärässä toivomme kasvua.

Valmennus ja koulutus

Valmentajien koulutukseen ja opetukseen tullaan panostamaan myös tulevana vuonna. Tavoite on kasvattaa oman seuran luistelijoista tulevaisuuden valmentajia ja tuomareita sekä muita seuratoimijoita tarpeen mukaan. Valmentajia tulee olla myös riittävästi, jotta kenenkään työtaakka ei kasva liian suureksi ja luistelijat saavat parasta mahdollista opetusta.

Jaoston osaamiseen ja tietämykseen sekä jaksamiseen tulee panostaa, työ on kuitenkin kaikille vapaaehtoista. Haluamme kannustaa harrastajien ja vanhempien osallistumista tukitoimintoihin, joiden tarkoituksena on lisätä ja parantaa yhteistyötä ja sitoutumista lajin parissa. Luistelijoille tarjotaan oheisharjoittelua, fysiikkaharjoittelua, psyykkistä valmennusta sekä tanssi- ja koreografiatunteja.

Syksyllä 2020 on jatketaan lajivalmennusta, mikä mahdollistaa myös yläkoulun opiskelijoiden (7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset) mukana olon.

Yhteistyö ja sponsorointi

Yhteistyöhankkeilla on tarkoitus lisätä taitoluistelun tunnettavuutta Salon seudulla sekä monipuolistaa harrastamisen olosuhteita tekemällä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Jaoston pitää edelleen kehittää lisärahoitusmahdollisuuksia, jotta kausimaksuja ei jouduta nostamaan liikaa kustannusten kasvaessa. Luistelukoulua on tarkoitus markkinoida yhteistyökumppaneille, jotka vastavuoroisesti saavat ainakin nimellistä näkyvyyttä muun mahdollisen yhteistyön lisäksi.

Yhteistyötä toisten seurojen kanssa tullaan jatkamaan, samoin yhteistyöprojektit koulujen tms. yhteisöjen kanssa ovat mahdollisia. Yhteistyö tarjoaa luistelijoille mahdollisuuden mm. kartuttaa esiintymisvarmuutta ja kokemusta.

Tähtiseuran mukaisen toiminnan seuraaminen ja kehittäminen

Tähtiseura vastaava seuraa ja arvioi kokonaislaatua niin harjoittelun, valmennuksen kuin jaoston sekä vanhempien välisessä yhteistoiminnassa. Seuran ja ryhmien tekemistä pelisäännöistä tullaan pitämään kiinni ja ne ovat osa päivittäistä toimintaa seuran sisällä.

Palautetyöryhmä on elin, joka selvittää mahdolliset esille tulevat epäkohdat ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Jäsenet valitaan työryhmään vuosittain.

Kilpailutoiminta

Vuosi 2020 käynnistyy Salossa tammikuussa pidettävillä aluemestaruuskilpailuilla. Kevätkaudella pidetään 2-3 kilpailut.Tavoitteena on järjestää syksyllä PromoCup. Omia kisoja järjestettäessä halutaan tuoda luistelua tunnetuksi paikkakunnalla, antaa esiintymistilaisuuksia luistelijoille ja ylläpitää jaoston sekä vapaaehtoistyöntekijöiden osaamista kisajärjestelijöinä.

Vuoden 2020 tavoitteet

Jaoston tulee ylläpitää ja kehittää saavutettua hyvää tähtiseuramallia. SalPan taitoluisteluseura tarjoaa mahdollisuutta harrastaa ja leireillä omassa kaupungissa. Jaoston kokoonpanoa tullaan kasvattamaan entisestään löytämällä uusia innokkaita, motivoituneita, lajista kiinnostuneita henkilöitä mukaan toimintaan ja sitä kautta keventämään kaikkien jaostolaisten ”työmäärää”.

Syksyn 2019 luistelukoulussa oli 40 luistelun harrastajaa. Luistelukouluun tullaan edelleen panostamaan, jotta luistelulla on jatkossakin tulevaisuus. Muodostelmaluistelukoulu tulee jatkumaan luistelukoulun yhteydessä.
Huhtikuussa järjestetään kevätnäytös jossa esiintyvät kaikki luistelijat.

Kevätkausi päättyy kesäkuussa SalPan oman leirin, Mehiläinen Salo Ice 2020, järjestämiseen SSO-hallissa, mihin tavoitteena on saada lähes 80 taitoluistelun harrastajaa.

Uusi kausi alkaa jälleen elokuussa.

Taitoluistelu on hieno, hyvä harrastus ja näyttävä laji, joka on saanut vahvan jalansijan Salon alueella. Näkyvyyden saamiseen tulemme panostamaan tänäkin vuonna vahvasti. Edelleen kehitettäviä asioita ovat mm. harrastustoiminnan ja monipuolisen liikunnan kehittäminen, mahdolliset harrastekerhot.

Salossa 20.1.2020

Salon Palloilijat ry:n taitoluistelujaoston puolesta

Gitta Lietzen

   
Lisää uutisia
Taitoluistelu
«  Lokakuu   »
Kategoriat