Joukkue

Anttonen Anselmi
Cal Bilal
Furu Kuutti
Hämäläinen Eetu
Järvinen Isto
Juhola Aarni
Kaakinen Eino
Karp Erik
Kulmala Marlo
Lahtomaa Kalle
Laiho Neo
Leppäaro Sebastian
Metsola Jami
Myllykylä Miro
Napa Rasmus
Nurminen Lauri
Omar Mahmud Mohammed
Parkkinen Otto
Rannikko Usko
Ringborg Rasmus
Sahla Luukas
Shaar Ahmad
Sirkiä Mitja
Snellman Emil
Sorola Jonne
Talonen Niilo
Tuomela Nooa
Pulakka Max

Toimihenkilöt