Joukkue

Anttila Julius
Anttonen Anselmi
Furu Kuutti
Hatakka Roope
Helttula Helmeri
Hälli Unto
Järvinen Isto
Karp Erik
Koskinen Robert
Kulmala Marlo
Lahtomaa Kalle
Laiho Neo
Leppäaro Sebastian
Metsola Jami
Mielonen Akusti
Nurminen Lauri
Parkkinen Otto
Pulakka Max
Rannikko Usko
Sajaniemi Urho-Samuli
Sjöholm Tuukka
Snellman Emil
Sorola Jonne
Talonen Niilo
Tuomela Nooa
Vehmas Lauri

Toimihenkilöt