Joukkue

Armoa Iovera Mikael
Heinonen Noel
Hotokka Aaro
Jokinen Paavo
Komulainen Ville
Kovacs-Balogh Benjamin
Kovalainen Nuutti
Levo Lenni
Liljamo Eemeli
Mustonen Eino
Pedro Adam
Pedro Noa
Pohjalainen Kasper
Rajamäki Eemil
Tiitinen Vinski
Väntsi Eevi
Virtanen Niklas
Westerberg Juuso

Toimihenkilöt

Salon Palloilijat ry

Helsingintie 18, 24100 SALO

Puh: 044 - 7060234

email: toimisto@salpa.net


LY 0139538-2