Joukkue

Anttila Julius
Anttonen Anselmi
Furu Kuutti
Järvinen Isto
Juhola Aarni
Karp Erik
Kulmala Marlo
Lahtomaa Kalle
Laiho Neo
Leppäaro Sebastian
Metsola Jami
Mielonen Akusti
Nurminen Lauri
Parkkinen Otto
Pulakka Max
Rannikko Usko
Ringborg Rasmus
Shaar Ahmad
Snellman Emil
Sorola Jonne
Talonen Niilo
Tuomela Nooa
Ylänen Perttu

Toimihenkilöt