Joukkue

Anttonen Anselmi
Furu Kuutti
Järvinen Isto
Juhola Aarni
Kaakinen Eino
Karp Erik
Kulmala Marlo
Lahtomaa Kalle
Laiho Neo
Leppäaro Sebastian
Metsola Jami
Napa Rasmus
Nurminen Lauri
Parkkinen Otto
Pulakka Max
Rannikko Usko
Ringborg Rasmus
Sahla Luukas
Shaar Ahmad
Snellman Emil
Sorola Jonne
Talonen Niilo
Tuomela Nooa

Toimihenkilöt