KUTSU SalPan seurailtaan 25.10
SeuraJulkaistu: 14.09.2023 14.41

KUTSU SalPan seurailtaan 25.10

Seurakyselyn tuloksia ja kutsu SalPan seurailtaan 25.10.!


Salon Palloilijat ry:n johtokunta järjesti jäsenkyselyn elokuussa pohjustaakseen tulevaa uutta seurastrategiaa. Kyselyssä keskityttiin seuran arvoihin ja kysyttiin miten ne käytännössä näkyvät seura-arjessa. Seuran arvot ovat: toisista välittäminen, ahkeruus, rehellisyys, myönteisyys ja oppiminen. Jäsenkyselyssä pyydettiin myös ehdotuksia siitä, mitä voisimme jatkossa tehdä toisin, jotta toiminta olisi entistä paremmin seuran arvojen mukaista. Kyselyssä tiedusteltiin myös jäsenten ja seuratoiminnassa mukana olevien mielikuvaa seurasta erilaisten adjektiivien kautta.

Kyselyyn saatiin tasan sata vastausta ja ilahduttavan moni oli vastannut monivalintakysymysten lisäksi myös avoimiin kysymyksiin ja tuonut esille näkemyksiään seuratoiminnasta. Iso kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyn mukaan seuraa parhaiten kuvaavat adjektiivit ovat: kannustava, yhteisöllinen, positiivinen, kilpailuhenkinen ja perinteinen. Arvojen toteutumista koskevien kysymysten avoimissa vastauksissa on myös luettavissa, että nämä adjektiivit kuvaavat SalPan toiminnan nykytilaa melko hyvin. Vastauksissa kehuttiin mm. seuran valmentajien osaamista, kaikkien seuratoimijoiden asennetta ja porukan yhteishenkeä. Eteenpäin on menty osaamisen lisäksi toiminnan avoimuudessa ja yhteistyössä. Kuitenkin toivotaan vielä entistä enemmän yhteisöllisyyttä, seuran jaostojen yhteistyötä, toimintatapojen nykyaikaistamista sekä matalan kynnyksen ei-kilpailullista toimintaa.

Seurastrategian tekemisen seuraava askel on ke 25.10. järjestettävä seurailta, missä esitellään kyselyn tulokset tarkemmin. Lisäksi mietitään yhdessä miten kyselyssä esille noussutta yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä parannetaan ja miten matalan kynnyksen toimintaa voisi kehittää.

SalPan seurailta järjestetään Salon kaupungintalon valtuustosali Tammessa (Tehdaskatu 2) ke 25.10. klo 18-20 ja tilaisuutta ennen on kaupungintalolla kahvitus osallistujille klo 17.30-18.00. Tarjoilutilausta varten tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen, ke 18.10. mennessä. Ilmoittaudu mukaan tästä: https://forms.gle/rjeja7j51eSpQbBY6

Lämpimästi tervetuloa!

SalPa ry, johtokunta