TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Salon Palloilijat ry Taitoluistelujaosto

Harrastustoiminta

Taitoluistelujaoston tehtävänä on tarjota seudun nuorille tytöille, pojille sekä aikuisille mahdollisuus harrastaa taitoluistelua niin yksin- kuin muodostelmaluistelussa. Ryhmiä tulee löytyä sekä kilpa- että harrastustasolle. Seura tulee vuoden 2022 aikana edelleenkin panostamaan kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen harjoitteluun.

Jaoston pitää tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuuden tarpeisiin ryhmien suhteen, jotta kaikki halukkaat saataisiin pidettyä hyvän harrastuksen parissa. Kaikille ryhmille tulee antaa tavoitteiden mukaista valmennusta tasapuolisesti.

Luistelijoiden, yhdessä vanhempien kanssa käydään tavoitekeskusteluja ja luistelijoita tullaan palkitsemaan tarroin, merkein ym. tavoitteiden täytyttyä. Luistelijamäärässä tavoitellaan kasvua luistelukoulun kautta siirtymistä harjoitusryhmiin

Valmennus ja koulutus

Valmentajien koulutukseen ja opetukseen tullaan panostamaan myös tulevana vuonna. Tavoite on kasvattaa oman seuran luistelijoista tulevaisuuden valmentajia ja tuomareita sekä muita seuratoimijoita tarpeen mukaan. Valmentajia tulee olla myös riittävästi, jotta kenenkään työtaakka ei kasva liian suureksi ja luistelijat saavat parasta mahdollista opetusta.

Jaoston osaamiseen ja tietämykseen sekä jaksamiseen tulee panostaa, työ on kuitenkin kaikille vapaaehtoista. Haluamme kannustaa harrastajien ja vanhempien osallistumista tukitoimintoihin, joiden tarkoituksena on lisätä ja parantaa yhteistyötä ja sitoutumista lajin parissa. Luistelijoille tarjotaanoheisharjoittelua, fysiikkaharjoittelua sekä tanssi- ja koreografiatunteja. Järjestämme myös lajivalmennus mikä mahdollistaa myös yläkoulun opiskelijat (7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset) mukana olon.


Yhteistyö ja sponsorointi

Yhteistyöhankkeilla on tarkoitus lisätä taitoluistelun tunnettavuutta Salon seudulla sekä monipuolistaaharrastamisen olosuhteita tekemällä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Jaoston pitää edelleen kehittää lisärahoitusmahdollisuuksia, jotta kausimaksuja ei jouduta nostamaan liikaa kustannusten kasvaessa. Luistelukoulua on tarkoitus markkinoida yhteistyökumppaneille, jotka vastavuoroisestisaavat ainakin nimellistä näkyvyyttä muun mahdollisen yhteistyön lisäksi.

Yhteistyötä toisten seurojen kanssa tullaan jatkamaan, samoin yhteistyöprojektit koulujen tms. yhteisöjen kanssa ovat mahdollisia.Yhteistyö tarjoaa luistelijoille mahdollisuuden mm. kartuttaa esiintymisvarmuutta ja kokemusta.

Tähtiseuran mukaisen toiminnan seuraaminen ja kehittäminen:

Tähtiseura vastaava seuraa ja arvioi kokonaislaatua niin harjoittelun, valmennuksen kuin jaoston sekä vanhempien välisessä yhteistoiminnassa. Seuran ja ryhmien tekemistä pelisäännöistä tullaan pitämään kiinni ja ne ovat osa päivittäistä toimintaa seuran sisällä.

Kilpailutoiminta:

Vuosi 2022 käynnistyy poikkeuksellisessa tilanteessa kuten 2021. Korona rajoituksista johtuen epävarmuutta saammeko pitääsuunnitellut kotikisat tammi- ja maaliskuussa. Koko alkava vuosi 2022 on epävarma tilanne , miten kilpaillaan kevätkaudella .

Vuoden 2022 tavoitteet:

Jaoston tulee ylläpitää ja kehittää saavutettua hyvää tähtiseuramallia.

SalPan taitoluisteluseura tarjoaa mahdollisuutta harrastaa ja leireillä omassa kaupungissa.

Syksyn 2021 luistelukoulussa oli n 40 luistelun harrastajaa. Luistelukouluun tullaan edelleen panostamaan, jotta luistelulla on jatkossakin tulevaisuus.

Huhtikuussa järjestetään kevätnäytös mikäli tilanne sallii jossa esiintyvät kaikki luistelijat.

Kevätkausipäättyykesäkuussa SalPan oman leirin järjestämiseen SSO-hallissa Mehiläinen SaloIce 2022.

Uusi kausi alkaa jälleen elokuussa.

Taitoluistelu on hieno, hyvä harrastus ja näyttävä laji, joka on saanut vahvan jalansian Salon alueella. Näkyvyyden saamiseen tulemme panostamaan tänäkin vuonna vahvasti. Edelleen kehitettäviä asioita ovat mm. harrastustoiminnan ja monipuolisen liikunnan kehittäminen, mahdolliset harrastekerhot.

Salossa 16.01.2022

Salon Palloilijat ry:n taitoluistelujaoston puolesta

Gitta Lietzen