KAUSI-INFO 2022-2023


JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT

 • SalPa ry:n jäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa. Mikäli luistelija on osallis­tunut muuhun Salon Palloilijoiden toimintaan, uutta jäsenmaksua ei peritä.
 • Luistelumaksut määritetään erikseen syys- ja kevätkaudelle sekä kevätjäille . Maksuihin ei myönnetä sisaralennuksia, eikä alennusta harjoituksista poissaolosta matkan, toisen harrastuksen tms. takia. Ainoastaan säännöllinen poisjäänti koulun takia hyvitetään kausimaksussa.
 • Luistelumaksut perustuvat jää- ja oheisharjoitusten määrään. Maksuil­la katetaan valmentajien/ohjaajien palkat/palkkiot, SSO-hallin jäämaksut sekä harjoittelussa tarvittavat välineet.
 • Kilpailu- ja tuomarikulut, leirit ja varustehankinnat laskutetaan erikseen.
 • Harjoittelun kausilasku toimitetaan sähköpostitse ilmoitettuun osoitteeseen ja se on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksua ei ole suoritettu viikon sisällä eräpäivästä, luistelija ei voi osallistua harjoituksiin.
 • Kilpaileva luistelija hankkii itse luistelupassin. Lisäohjeita saa val­mentajilta sekä yksin- että muodostelmaluistelun kilpailuinfosta. Kaikilla luistelijoilla tulee olla joko vakuutuksellinen passi tai taitoluistelun lajina korvaava tapaturmavakuutus kauden alkaessa.

POISSAOLOT

 • Kilparyhmäläisten ja muodostelmaluistelijoiden tulee ilmoittaa sairauspoissa­olosta omalle valmentajalle ennen harjoituksia valmentajan antamien ohjeiden mukaan (soitto, tekstiviesti, sähköposti tms.).
 • Ilmoita tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, koululauantait yms.) mahdollisimman ajoissa valmentajalle.
 • Mikäli sairastuminen/loukkaantuminen estää kilpailuun osallistumisen, tulee siitä ilmoittaa kilpailuun lähtevälle valmentajalle. Kilpailun järjestävä seura voi vaatia poissaolosta sairaustodistuksen. Tarkemmat ohjeet luistelijan kisainfossa!
 • Yli 4 viikon yhtäjaksoisen sairauspoissaolon vuoksi voi jaoston puheenjohtajalta anoa luistelumaksun pienentämistä. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus, jossa mainitaan urheilukiellon alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä. Anomus toimitetaan osoitteeseen gitta.lietzen@salpa.net

LUISTELUN LOPETTAMINEN

 • Luistelun lopettamisesta ilmoitetaan kaikissa ryhmissä ryhmän valmentajalle. Mikäli luistelija lopettaa kesken kauden, kausimaksua ei palauteta/pienennetä.

Tintit, taitajat, harrastajat, aikuiset, muodostelmaluistelijat

 • Kauden alkaessa luistelijalla on kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa, mikäli lopettaa harrastamisen. Tämän jälkeen lähetetään lasku.

Kilparyhmät

 • Kauden alkaessa luistelijalla on yksi viikko aikaa ilmoittaa, mikäli lopettaa harrastamisen. Tämän jälkeen hänelle lähetetään lasku.

SALOSSA JÄRJESTETTÄVÄT KILPAILUT – TALKOOT

 • SalPa Taitoluistelun Salossa järjestämissä kilpailuissa, joissa oma lapsi kilpailee, tulee lapsen vanhempien/tukijoukkojen osallistua kilpailutapahtuman talkoisiin. Mikäli vanhemmat/tukijoukot eivät osallistu kilpailutapahtuman toteuttamiseen (esim. kahvila, ajanotto, kuulutus, luukun aukaisu, korokkeen rakentaminen, tuloslähetti, tulospalvelu ym. tehtävä), luistelijalta laskutetaan kyseisen kilpailun osallistumismaksu sekä 50 €:n lisämaksu / kausi.

VALMENNUKSEN SEURAAMINEN JA PALAUTE

 • Vanhempia kannustetaan seuraamaan luistelijan harjoituksia niin paljon kuin mahdollista. Vanhempien ja kotiväen tehtävänä on kannustaa lasta harrastuksen parissa, myös epäonnistumisen hetkellä.
 • Vanhempien tulee antaa valmentajille työrauha. Mikäli vanhemmat haluavat keskustella luistelijan harjoitteluun liittyvistä asioista valmentajan kanssa, tähän tulee sopia erikseen aika. Palautetta valmennuksesta ei anneta valmentajalle välittömästi harjoituksen jälkeen.

TIEDOTTAMINEN LEHDISTÖLLE JA YHTEYDENOTOT KOLMANSIIN OSAPUOLIIN

 • Yksityiset henkilöt eivät kirjoita juttuja tai anna haastatteluja lehdistölle SalPa taitoluistelun toimintaan liittyvistä asioista, vaan tiedotus tapahtuu kootusti seuran kautta. Mikäli vanhemmilla/taustahenkilöillä on ideoita/asioita, joista halutaan tiedottaa lehdistöä, nämä toimitetaan osoitteeseen kilpailumatkoilla otettuja valokuvia voi lähettää tekstin kera osoitteeseen salpatiedotus@gmail.com.
 • Salpatiedotus hoitaa kilpailutulosten ja kuvien lähettämisen lehdistölle.
Kaikki seuraan liittyvät asiat, joista halutaan keskustella kolmansien osapuolien (esim. taitoluisteluliitto) kanssa, käydään seuran puheenjohtajan ja valmentajien kautta.